Ułatwienia dostępu

  • Logo

INFORMACJA

KWOTA OPŁATY ZA ŻYWIENIE ZA BIEŻĄCY MIESIĄC
- W SZKOLE  JEST WYSYŁANA RODZICOM W E-DZIENNIKU
- W PRZEDSZKOLU W SYSTEMIE E-DZIECKO


Proszę o terminową wpłatę za obiady przelewem do  
8 – go każdego miesiąca.

Dyrektor Zespołu Szkół w Łukawcu  informuje, że w przypadku nieobecności dziecka korzystającego
 z posiłków przysługuje zwrot opłaty za żywienie pod warunkiem, że zgłoszenie  nieobecności 
zostanie dokonane w dniu nieobecności  najpóźniej do godziny 8 00, 
-- w szkole pod tel: 177715 – 549
 - w przedszkolu w systemie E-Dziecko.