Ułatwienia dostępu

  • Logo

HARMONOGRAM SPOŻYWANIA POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Informuję, że od dnia 01.09.2022r.  obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej będą wydawane według następującego harmonogramu:

    10.10 -10.20  - zupa dla wszystkich uczniów
    11.05 - 11.20 - II danie dla uczniów klas  I - III
   12.05 - 12.20 - II danie dla uczniów klasy IV – VIII

Ze względu bezpieczeństwa uczniowie z poszczególnych klas zajmują miejsca przy wyznaczonych  i podpisanych dla każdej klasy stałych miejscach przy stoliku.