Ułatwienia dostępu

  • Logo

Zarządzenie Wójta

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie od 1 do 31 sierpnia 2024 r.

- Wolne miejsca w  przedszkolu w Zespole Szkół w Łukawcu: 17