Ułatwienia dostępu

  • Logo

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ  to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia realizowane w naszej placówce.
Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty?
Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.
Program jest adresowany do dzieci w wieku 8-12 lat. Nauczyciele - realizatorzy prowadzą zajęcia omawiając następujące zagadnienia:
1.    Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?
2.    Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
3.    Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!
4.    Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
5.    Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
6.    Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
7.    Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
8.    Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!
9.    Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
10.  Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!
Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.
Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.
Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pozytywnaedukacja.pl