Ułatwienia dostępu

  • Logo

.

Klasa Wychowawca
Ia mgr Katarzyna Kamińska Kazak
Ib mgr Izabela Kocurek
IIa mgr Karolina Szyszka
IIb mgr Dorota Kołodziej
III mgr Dorota Czyrek
IV mgr Lidia Ludorowska
V mgr Elżbieta Kowalska
VIa mgr Ewa Magnowska
VIb mgr Magdalena Gładysz
VII mgr Krystyna Wójcik
VIII mgr Dorota Pudło