Ułatwienia dostępu

  • Logo

CZAS PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO od 11.03.2024 r. 
   

Imię i nazwisko nauczyciela

 

PONIEDZIAŁEK

 

CZWARTEK

 

p. Karolina Patryn

 

9:45 - 11:00

 

8:00 - 10:15