Ułatwienia dostępu

  • Logo

Lista dzieci przyjętych do klasy 1

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Łukawcu informuje,
że Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół
w Łukawcu  na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w dniach
 od 1 do 15 marca 2024 r.,
zgodnie z Zarządzeniem NR 1858/2024 Wójta Gminy Trzebownisko
z dnia 19 stycznia 2024 r.

Rodzice, powinni złożyć wypełniony
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 w Zespole Szkół w Łukawcu na rok szkolny 2024/2025.
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Łukawcu
          w godzinach od 7.00 – 14.30 w terminie od 1 do 15 marca 2024 r.

Dokumenty do pobrania poniżej:

 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ  - ROK SZKOLNY 2024/2025
- KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY 2024/2025
- ZARZĄDZENIE NR 1858/2024 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 19 stycznia 2024 r.