Ułatwienia dostępu

  • Logo

Dyrektor Zespołu Szkół w Łukawcu informuje o ustalonych
dniach WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 w ZESPOLE SZKÓŁ W ŁUKAWCU

 Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz.U. Z 2017 poz.1603) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców Zespołu Szkół w Łukawcu i Samorządu Uczniowskiego
informuję że w roku szkolnym 2023/2024 zostały ustalone następujące dni wolne:

- 2 listopada 2023r. - czwartek
- 3 listopada 2023r.- piątek
- 2 maja 2024r.- czwartek
- 14 maja 2024r - wtorek
- 15 maja 2024r.- środa
- 16 maja 2024r.- czwartek
- 31 maja 2024r.- piątek
- 17 czerwca 2024r.- poniedziałek