Ułatwienia dostępu

  • Logo

Anonimowa skrzynka na sygnały jest formą wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą  a rodzicami, szkołą a uczniami, przede wszystkim  w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!         
W szkole funkcjonuje skrzynka zaufania, do której możecie wrzucać kartki ze swoimi uwagami o tym, co dzieje się w szkole, z problemami  jakie są dla was ważne lub trudne. Skrzynka znajduje się  przy wejściu głównym do szkoły.
Ta skrzynka to szansa na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie i aby atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi każdego z Was. Dzięki tym wiadomościom i sygnałom wrzucanym do skrzynki możliwe będzie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, aby zapewnić Wam niezbędną pomoc i wsparcie.
Dużym ułatwieniem będzie podanie nazwiska lub klasy, w której konieczna jest nasza pomoc, aby szybko i skutecznie działać i docierać do osób potrzebujących.

DROGI UCZNIU, DROGI RODZICU!!!
•    jeśli coś Was martwi, niepokoi,
•    jeśli byliście świadkami agresji lub przemocy,
•    jeśli obawiacie się konkretnych zdarzeń lub uczniów,
• jeśli macie problem, który można rozwiązać bez waszego udziału,
• jeśli byliście świadkami czynów niezgodnych z prawem, a obawiacie się o tym zawiadomić osobiście,
• oraz w każdym innym przypadku, kiedy czujecie, że powinniście zareagować lub potrzebujecie pomocy,
• jeśli któremuś z Waszych kolegów lub koleżanek dzieje się krzywda.
możesz to opisać i wrzucić do „SKRZYNKI ZAUFANIA”
Pamiętaj, że:
1.    Możesz pisać w każdej sprawie - jesteś dla nas Ważny!
2.    Dzięki sygnałom, jakie od Ciebie dostaniemy jesteśmy w stanie zareagować, liczy się dla nas przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo.
3.    Każde zgłoszenie jest objęte dyskrecją.

Dzięki „Skrzynce” możecie otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców, pedagoga, a także innych osób lub instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym!