Ułatwienia dostępu

  • Logo

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Cele programu:
- Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej.
- Promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej
 - Rozwijanie zainteresowań uczniów w szczególności dotyczących zasad zdrowego odżywiania i potrzeby aktywności fizycznej.

Zasady realizacji:
- Program może być realizowany jest na lekcjach biologii, godzinach wychowawczych, lekcjach wychowania fizycznego oraz różnych formach zajęć pozalekcyjnych,
- Uczestnikami programu są uczniowie klas V-VIII szkole podstawowej.
- Program realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza on ponad podstawę programową i programy nauczania szkoły.

Więcej o Programie na stronie: www.trzymajforme.pl

Doświadczenia z witaminą C

Sałatka owocowa

Wiersze o witaminach

Witaminy rozpuszczalne w wodzie

Witaminy wytwarzane przez człowieka

Witaminy

W ramach programu „Trzymaj formę” kl.7a i kl.7b w II półroczu roku szkolnego 2020/2021 realizowała projekt „ Rola witamin w organizmie człowieka”.
Projekt, zaplanowany we współpracy z uczniami, łączył w sobie elementy projektu badawczego i edukacyjnego oraz powiązany był celem i treścią z programem nauczania biologii w klasie 7. Projekt został podzielony na 2 części. W pierwszej części projektu, uczniowie po przeprowadzeniu lekcji tematycznych dotyczących zasad zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia, zostali podzieleni na 3 grupy. Każda z nich miała za zadanie samodzielnie zgromadzić informacje, opracować je w formie prezentacji multimedialnej i zaprezentować na forum klasy zgodnie z wyznaczonym terminem. Przygotowane prezentacje dotyczyły:
- witamin rozpuszczalnych w wodzie,
- witamin rozpuszczalnych w tłuszczach,
- witamin wspierających naszą odporność.
W II części projektu, uczniowie zostali podzieleni na grupy eksperckie, zgodnie z ich zainteresowaniami. Po konsultacjach z uczniami wyłoniono:
a)    Sekcję eksperymentalną, która doświadczalnie badała zawartość witaminy C w wybranych owocach,
b)    Sekcję kulinarną, która tworzyła własne przepisy zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania,
c)    Sekcję dziennikarską, której zadaniem było opracowanie i przeprowadzenie wśród uczniów ankiety dotyczącej znajomości witamin i ich roli w organizmie człowieka,
d)    Sekcję polonistyczną, której członkowie pisali wiersze o witaminach,
e)    Sekcję artystyczną, której zadaniem było przedstawienie w formie plakatu, korzyści płynących ze spożywania warzyw i owoców.
Wszystkie etapy projektu, zostały zrealizowane w formie zdalnej, co było dodatkowym utrudnieniem zarówno dla uczniów jak i nauczyciela koordynującego wszystkie działania. Mimo to cel projektu, którym było kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych i zachęcanie do aktywnego stylu życia, został zrealizowany.
Projekt podsumowuje spot reklamowy przygotowany przez uczestnika projektu pod tytułem ”Dbaj o zdrowie”.
https://www.youtube.com/watch?v=nrWMGi3E_fA