Ułatwienia dostępu

  • Logo

Przewodniczący: Mikołąj Stróż kl. 7
 Z-ca przewodniczącego: Natalia Bieniasz kl. 7
Skarbnik: Roksana Chyłek kl. 8
Sekretarz: Julia Panek kl. 8


Opiekunowie:
mgr Ewa Magnowska
mgr Magdalena Gładysz