Ułatwienia dostępu

  • Logo

Szanowni Państwo!!!
Dyrektor Zespołu Szkół w Łukawcu informuje że,
stawka żywieniowa w przedszkolu i w szkole podstawowej wynosi:
I. Żywienie – Przedszkole - 7,00 zł.  / słownie: siedem zł / wg podziału
•    śniadanie –  2,00 zł
•    zupa –  0,80 zł
•    II danie –  3,00 zł
•    podwieczorek – 1,20 zł
 
II. Żywienie - Szkole Podstawowej - 6,00 zł / słownie: sześć zł /
•    zupa – 1,50 zł
•    II danie - 4,50 zł


UWAGA !!!
Opłaty za żywienie dzieci w szkole podstawowej i przedszkolu należy

regulować  tylko w  formie wpłat na konto!!!


Numer konta – ŻYWIENIE (  przedszkole i szkoła podstawowa):
                                  41 9191 0000 2001 0008 5023 0002                

                      
Numer konta do OPŁATY STAŁEJ ( przedszkole):
 14 9191 0000 2001 0008 5023 0003


W tytule należy podać: imię i  nazwisko dziecka, klasę/grupę, do której dziecko uczęszcza oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 8 - go dnia  każdego miesiąca.
Dyrektor Zespołu Szkół w Łukawcu  informuje, że w przypadku nieobecności dziecka korzystającego  z posiłków przysługuje zwrot opłaty za żywienie pod warunkiem, że zgłoszenie nieobecności zostanie dokonane w dniu nieobecności  najpóźniej do godziny 8.00,
- w szkole pod nr tel: 177715-549
 - w przedszkolu w systemie E-Dziecko.

Dyrektor Zespołu Szkół w Łukawcu
                                                                                                                      Małgorzata Kowal