Ułatwienia dostępu

  • Logo

Prezydium Rady Rodziców
w Zespole Szkół w Łukawcu w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący -
pani Halina Myszkowska
Zastępca przewodniczącego /przedstawiciel z przedszkola/-
pani Joanna Całusińska
Zastępca przewodniczącego /przedstawiciel ze szkoły podstawowej/ -
pani Magdalena Gunia
Sekretarz -
pani  Justyna Ząbek
Skarbnik -
pani Sylwia Barszczowska

Rada Rodziców - kompetencje i zasady działania.