Ułatwienia dostępu

  • Logo

Materiały przygotowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
Poniżej link do bezpośredniego zgłaszania szkody:
https://zgloszenie-szkody.tuw.pl/start


OWU - Bezpieczna Szkoła

Formularz zgłoszenia szkody

Zakres ubezpieczenia