Ułatwienia dostępu

  • Logo

W naszej szkole prowadzone są zajęcia profilaktyczne i wspierające rodziców, podnoszące ich kompetencje wychowawcze Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
Realizujemy w tym semestrze również zajęcia dla dzieci wspierające ich rozwój emocjonalno-społeczny, dzieci miały okazję uczestniczyć w Akademii Mocy.
W indywidualnej pracy z uczniami wzmacniam ich kompetencje i skupiam się na budowaniu i rozwijaniu potencjału ucznia - tak wypracujemy wspólny sukces!
Podczas spotkań indywidualnych i konsultacji z rodzicami staram się wspierać, pomagać i odpowiedzieć na potrzeby moich rozmówców.