Ułatwienia dostępu

  • Logo

Szkoła Podstawowa w Łukawcu bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół pod nazwą – Szkoła młodych patriotów (XIV edycja). Konkurs realizowany jest w okresie od 14 grudnia 2018 r. do 14 czerwca 2019 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoły młodych patriotów” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
1. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych
w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Szkoła młodych patriotów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 7 spośród 9 zadań.

W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Szkoła młodych patriotów”:
1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
9. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”, który w okresie od 04.09.2018 r. do 12.11.2018 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

•    Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, opiekunowie, rodzice oraz uczniowie.
•    Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 12 marca 2019 r.
•    Adres jury konkursu „Szkoła młodych patriotów”: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!