Ułatwienia dostępu

  • Logo

Klasy I-III
 1. Edukacja wczesnoszkolna
 2. Język angielski
 3. Religia

Klasy IV-VIII
1. Język polski
2. Język angielski
    kl. IV-VI
    kl. VII-VIII
3. Język niemiecki
    kl. IV-VI

    kl. VII-VIII
4. Muzyka
5. Plastyka
6. Historia
7. Wiedza o społeczeństwie
8. Przyroda
9. Geografia
10. Biologia
       kl. V

      kl. VI
      kl. VII
      kl. VIII
11. Chemia
       kl. VII

      kl. VIII
12. Fizyka
13. Matematyka
      kl. IV

      kl. V
      kl. VI
      kl. VII
      kl. VIII
14. Informatyka
15. Technika
16. Wychowanie fizyczne
17. Edukacja dla bezpieczeństwa
18. Religia