Ułatwienia dostępu

  • Logo

Klub Młodego Odkrywcy- Neuronki, działający w Zespole Szkół w Łukawcu , pod opieką p. Katarzyny Urban otrzymał Certyfikat ukończenia ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla szkół podstawowych “Być jak Ignacy”- Nauka pełna energii. Organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji. Tegoroczna VIII edycja poświęcona była odnawialnym źródłom energii. Na zajęciach Klubu uczniowie w sposób eksperymentalny zdobywali wiedzę z różnych dziedzin nauki skupiając się głównie na takich zagadnieniach jak:
- energia gazowa i elektryczna,
- odnawialne źródła energii (energia wiatrowa, słoneczna, wodna, atomowa i pochodząca z biomasy).
Poznawali również postacie i osiągnięcia wybitnych naukowców, w tym Ignacego Łukasiewicza, twórcy przemysłu naftowego. Realizując poszczególne etapy Programu nasi uczniowie mieli okazję nie tylko do zdobycia wiedzy, ale również rozwijali inne umiejętności, jak kreatywność czy współpraca w grupie.