Ułatwienia dostępu

  • Logo

W bieżącym roku  przypada 20 rocznica przystąpienia Polski do Wspólnoty Krajów Europejskich, co przyniosło naszemu krajowi szereg pozytywnych zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania.
Z tej okazji w całym kraju, a także w naszej szkole w dniu 29 maja 2024 odbył się Gminny Przegląd Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej, upamiętniający traktat akcesyjny, na mocy którego Polska stała się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty Państw Europejskich.
W tym dniu uczniowie z terenu gminy Trzebownisko zaprezentowali wybrane drogą losowania kraje, wchodzące w skład Unii Europejskiej.
Swoją obecnością uświetnili to wydarzenie zaproszeni goście:
Pan  dr Sławomir Porada – wójt gminy Trzebownisko
Pani Ewa Nowak-Koprowicz – kierownik Europe Direct Rzeszów wraz z panią Joanną Sowińską
Pan Mariusz Więcek – radny powiatu rzeszowskiego, sołtys wsi Łukawiec
Pan Dominik Bożek – radny gminy Trzebownisko
Pani Agnieszka Śliz – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce
Pan Wiesław Sierźęga – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Trzebownisko
Pani Renata Poźniak - dyrektor Zespołu Szkół w Wólce Podleśnej
Pani Joanna Pieczonka - wicedyrektor Zespołu Szkół w Wólce Podleśnej
Pani Halina Myszkowska – przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Agnieszka Rogala – pracownik Biblioteki Publicznej w Łukawcu

Uczniowie z poszczególnych szkół podzielili się zdobytą wiedzą na temat krajów europejskich, przedstawiając wykonane własnoręcznie plakaty, przysmaki jak również hymn danego kraju.
Każda ze szkół, która wzięła udział w przeglądzie, została nagrodzona symbolicznym dyplomem, a wszyscy uczestnicy obdarowani zostali biletem do kina Helios 
w Rzeszowie oraz drobnymi upominkami pozyskanymi od naszych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy!
•    panu dr Sławomirowi Poradzie – wójtowi gminy Trzebownisko
•    pani Agnieszce Śliz - prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce

Galeria