Ułatwienia dostępu

  • Logo

W dniach 14,15,16 maja 
w szkole odbędą się egzaminy ósmoklasisty.
Zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego
są to dni wolne od zajęć dydaktycznych 
dla uczniów klas I-VII.
Szkoła w tych dniach zapewnia opiekę świetlicową!!!